I Luleå lever cirka 280 barn i familjer som är i behov av försörjningsstöd för att klara sin försörjning. Även de med låga inkomster eller de som uppbär aktivitetsstöd eller andra ersättningar kan få kompletterande försörjningsstöd.

Enligt Marie Öhman, enhetschef på försörjningsenheten/socialförvaltningen har andelen personer/familjer som ansöker om försörjningsstöd minskat något senare år. Samtidigt har dock komplexiteten i ärendena ökat – det kan många gånger handla om annan social problematik hos personer/familjer som visar sig först då de kommer till socialförvaltningen och ansöker om försörjningsstöd.

Trots att andelen som ansöker om stöd har minskat har samtidigt andelen som är i behov av försörjningsstöd under längre tid ökat.

Artikelbild Marie Öhman. Via socialförvaltningen kan ekonomiskt utsatta familjer få ett extra tillskott till jul.

Så här inför barnens stora helg märks julstressen på socialförvaltningen. Många av samtalen som kommer in dit handlar om pengar, om att inte må bra, inte räcka till och om ett liv i ensamhet då många saknar socialt nätverk.

I december kan familjer som haft behov av försörjningsstöd i över ett år få ett förhöjt stöd med 300 kronor extra per barn.

– Enligt våra riktlinjer ska vi beakta barnperspektivet, säger Öhman och tillägger att det även finns annat ekonomiskt bistånd utöver försörjningsstöd som barnfamiljer med långvarigt behov av stöd kan beviljas.

Marie Öhman prisar samarbetet med de ideella krafter som jobbar för att ge barnens jul lite extra krydda.

– De gör ett fantastiskt jobb.